Wsparcie

Aktualizacje oprogramowania

Knowledgebase

Request a Driver

Dokumentacja Techniczna

Pobierz

Bandwidth Calculator

Recykling

Certyfikat ISO

FAQ

Informacje WEEE dla klientów i organizacji odzysku

Według dyrektywy WEEE i wdrożonych regulacji prawnych, gdy klienci nabywają nowy elektryczny i elektroniczny sprzęt od Kramer Electronics, są uprawnieni do:

  • Wyślij stary sprzęt do recyklingu na zasadzie "sztuka za sztukę, rodzaj za rodzaj" (zależnie od kraju)
  • Odeślij nowy sprzęt do recyklingu, gdy ostatecznie staje się bezużyteczny

Instrukcje dla klientów Kramer Electronics oraz organizacji odzysku, chcących uzyskać informacje dotyczące demontażu, są dostępne pod następującymi adresami:

Klienci

Czy jesteś klientem, pragnącym uzyskać informacje na temat recyklingu produktu Kramer Electronics?

Recyklerzy

Czy reprezentujesz organizację odzysku / przetwórnię odpadów i chcesz uzyskać informacje na temat demontażu i recyklingu produktu Kramer Electronics?